Historia

Hallins - Anno 1870

Måleriet inom släkten började på farfars fars tid, kring 1870. Hans namn var Frans Oskar Hallin och han gifte sig 1881 med Maria Thorman som även hon kom från ett målarsläkte.

Den första firmateckningen gjordes 1911 av Oskars son, B.G. Hallin. Namnet på firman var då B.G. Hallin & Larsson. Året därpå inträdde även brodern som delägare i firman och de blev då totalt tre personer.

Den 24 juli 1914 kom kriget. Tillgången på olja och färger minskade. Det blev svårt för en nystartad firma utan avtal med större färgleverantörer och firman lades på is. B.G. omskolade sig till elektriker och fick anställning på ASEA. När kriget så småningom tog slut återgick B.G. till måleriet igen. Firman fick nu heta Hallin & Wettermark.

Sten Hallin, son till B.G. Hallin, hade sedan en tid tillbaka varit verksam i företaget. Den 13 april 1931 registrerades firman för andra gången och namnet byttes till B.G. Hallin & Son. Två år senare, 1933, gick företaget med i Målaremästarnas Riksförening. Den 9 oktober 1952 tog Sten över. 1961 registrerades firman som ett aktiebolag.

1974 började sönerna Roger och Bo att driva företaget Hallin & Son AB. Michael och Jonas, söner till Roger, arbetar sedan i företaget fram till att firman säljs till Sandå Måleri 2004.
Den 2 april 2005 bildades Hallins Måleriservice i Jönköping AB av Jonas och Michael Hallin.
2016 så tog Jonas ett steg tillbaka för en kompetensutveckling inom fastighetsförvaltning, och Magnus Olsson klev in from 1 januari 2017 för att förvalta arvet ihop med Michael Hallin. Magnus Olsson är utbildad målare och har ett SM-Guld i Måleri (99) i bakfickan. Hallins måleri & fastighetskonsult bildades 2016.